Stockholm: 010-200 77 03 Göteborg: 010-200 77 03 Malmö: 010-200 77 03

Balkonger i stål, betong eller komposit

Våra balkonger anpassas efter bygglovets anvisningar till både innerstadens miljöer med äldre tegelhus och putsade fasader till ytterstadens funktionalistiska miljöer.

 

Systembalkong5  DSC_0221

Systembalkonger

Systembalkongerna och dess infästningsdetaljer är varmförzinkade samt lackerade vilket minimerar framtida underhåll. En balkong i stål har en bruksyta som består av tryckimpregnerad trätrall. Systembalkonger är den vanligaste balkongtypen idag.

 

betong2  SONY DSC

Betongbalkonger

För betongbalkonger är ensiktsplatta det vanligaste, där grundplattan i betong även utgör ytskiktet. Gåytan utgörs av strukturerad balkong. Balkongen gjuts på plats.

 

SONY DSC  SONY DSC

Kompositbalkonger

Kompositbalkonger är ett bra alternativ till både stål- och gjutna betongbalkonger. Kompositbalkongen är lik en betongbalkong men mycket lättare, den är färdigtillverkad och lyfts på plats med kran. Kompositbalkonger kan även byggas med dolda, icke synliga infästningar.

 

Tackta3  Tackta2

Täckta balkonger

Vi gör både balkonger med smidda räcken eller täckta fronter. Vad som passar är mycket en fråga om stil och smak, men ditt val påverkar stadsbilden och vi kan ge goda råd för vad som passar till just din fastighet.

Vill du bli kontaktad?

Oavsett om du är lägenhetsinnehavare eller styrelserepresentant så berättar vi gärna mer om möjligheterna att komplettera din fastighet med balkonger. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.