Stockholm: 010-200 77 03 Göteborg: 010-200 77 03 Malmö: 010-200 77 03

Bygglov för balkong

Innan man kan påbörja processen med att bygga balkonger så måste det finnas ett beviljat ett bygglov och startbesked. Att ansöka om bygglov för balkong kan många gånger upplevas som en krånglig process som många drar sig från att genomföra på egen hand. Det är mycket som ska göras, och göras på rätt sätt. Bland annat så ska det, efter en initial uppmätning, göras ett detaljerat ritningsarbete och därefter upprättas en bygglovshandling med ansökningshandlingar. Ansökan skickas in till respektive stadsbyggnadskontor för att registreras och diarieföras. Vi på Balcona jobbar ständigt med bygglov för balkonger och kommer hjälpa dig igenom alla de steg som krävs för att skaffa bygglov för balkong utan att du behöver göra något. Vi tar hand om hela bygglovsprocessen, oavsett om det är en eller flera balkonger som ska byggas.

Hur lång tid tar det att få bygglov till balkong?

Tidsåtgång för att få ett lov beviljat varierar beroende på projektets komplexitet och tar mellan 6 och 14 veckor, varav handläggningstiden hos stadsbyggnadskontoren utgör merparten. Vi vet att det kan verka krångligt att skaffa balkong till en befintlig fastighet. Det är många steg på vägen med upprättande av handlingar för att få bygglov från kommunen. Men för oss är det inga problem, vi hjälper dig hela vägen från att skaffa bygglov för balkonger tills det att du har färdiga balkonger att njuta av.

Hur vi på Balcona kan hjälpa dig

Våra arkitekter har stor erfarenhet och är specialiserade på att utforma just bygglovsansökningar för balkonger till bostadsrätt och andra fastigheter. I och med att vi sköter ansökan så minimeras risken för att den sen behöver revideras vilket gör att ni sparar en hel del tid och pengar. Du behöver inte lyfta ett finger förutom att ringa oss så hjälper vi dig genom hela processen från start till nya och fräscha balkonger! Har du frågor eller funderingar kring hur vi kan hjälpa dig att få bygglov för balkong så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Vi jobbar på många olika områden runt om i Sverige och hjälper dig gärna med balkongbygge samt ansökan om bygglov i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vill du bli kontaktad?

Oavsett om du är lägenhetsinnehavare eller styrelserepresentant så berättar vi gärna mer om möjligheterna att komplettera din fastighet med balkonger. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.