Stockholm: 010-200 77 03 Göteborg: 010-200 77 03 Malmö: 010-200 77 03

Sveriges främsta balkongföretag

FAQ om balkonger

Här försöker vi svara på de allra vanligaste frågorna som ställs. Hittar du inte svaret du sökte här är du välkommen att fråga oss personligen i formuläret längre ner på sidan.

Vilka är Balcona?

Balcona är en trygg samarbetspartner med mer än 20 års erfarenhet och tusentals byggda referensobjekt. Balcona har under årens lopp vuxit till att bli den främsta balkongentreprenören i Sverige med rikstäckande verksamhet. Vi levererar anpassade, tidsenliga balkonger utförda enligt moderna regelverk och föreskrifter.

Hur lång tid tar det att få ett beviljat bygglov i genomsnitt?

Ritningsarbete, ca. 4 veckor Bygglovhandläggning hos Stadsbyggnadskontoret (ca. 10 veckor)

Hur lång tid tar byggnationen för ca.10 balkonger?

Ca. 8-10 veckor

Hur ser era balkonger ut?

Vi anpassar balkongerna efter kundens önskemål, infästningsmöjligheter samt stadsbyggnadskontorets krav.

Hur stor bärighet har balkongen?

Tekniker och statiker från oberoende konstruktionsbyråer utför noggranna beräkningar på varje objekt för att säkerställa bärighet och infästningsmetod. Dessa beräkningar redovisas sedan till Stadsbyggnadskontorets byggnadsinspektörer som sedan ger starttillstånd.

Vilka garantier lämnar Balcona på utfört arbete?

5 års entreprenadgaranti enligt ABT06, och 10år för dolda fel och brister enligt ABT06.

Är räckena behandlade för att motstå rost?

Ja, de är varmgalvaniserade och pulverlackerade 2ggr vilket resulterar i en lång livslängd.

Underhållskostnad för dig som bygger balkong.

För att långsiktigt garantera underhållet av de balkonger som byggs så är det vanligt med en mindre avgift för de medlemmar som väljer att bygga en balkong. Det belopp som rekommenderas av bla SBC är 1,5% av ett basbelopp. I dagsläget skulle det innebära en avgiftshöjning med 53kr/mån. Vanligtvis så höjs månadsavgiften för de som bygger balkong med motsvarande 50 kr per balkong och månad samt att avgiftshöjningen för de som väljer att bygga fransk balkong höjs med 10 kr/mån. Avgiftshöjningen skall täcka föreningens underhållsplikt. Stadgar och andelstal lämnas oförändrade. Premien för fastighetsförsäkringen och taxeringsvärdet påverkas inte av balkongbygget. Inte heller påverkas föreningens fastighetsskatt.

Hur lång tid tar hela processen från beställning till klara balkonger?

Ritningsarbete, ca. 4 veckor Bygglovhandläggning hos Stadsbyggnadskontoret, ca. 10 veckor + Inmätning/ Avtal, 1-3 veckor + Byggnation, 5-12 veckor

Blir alla balkonger klara samtidigt?

Ja! Balkongerna färdigställs ungefär samtidigt. I de fall där entreprenaden omfattar över 20st balkonger kan en viss tidsskillnad i färdigställandet ske.

Kan jag bo kvar under tiden ni bygger?

Ja! Vid håltagning för dörr så tätas arbetsområdet med plast för att undvika att byggdamm tränger in i lägenheten. När fönstren sedan plockas bort så monteras samtidigt de nya balkongdörrarna på plats.

Under hur lång tid av byggnationen kommer ni att arbeta inifrån min lägenhet?

Arbetet sker etappvis med ett par dagars mellanrum mellan varje etapp under entreprenadtiden. Det innebär att samtliga balkonger blir klara ungefär samtidigt samt att ni besväras minimalt.

Kan varje enskild avgöra huruvida man vill att balkongdörrarna ska öppnas in- eller utåt?

Nej! Det bestäms av bygglovet. Däremot vilken dörrhalva som skall öppnas först (vid pardörr) såkallad första gångdörr.

Vad gör ni med min befintliga radiator?

Det ingår i priset att befintlig radiator flyttas till samma sida som vattenstammen kommer ifrån. Kan även flyttas till andra sidan balkongdörren genom VVS dragning i tröskel mot en kostnad om 1800kr ex moms.
Det finns även möjlighet att köpa en ny radiator via Balcona vilket är vanligt då de gamla radiatorerna ibland inte ryms på nya placeringar vid fönsterdörr.

Vem äger balkongen, föreningen eller den boende?

Balkongen ägs av föreningen då den utgör en del av fastigheten.

Får man bygga nya balkonger på äldre hus?

De senaste åren har intresset för nya balkonger ökat starkt. För att få bygga nya balkonger på äldre hus måste huset erbjuda en lämplig konstruktion som gör det möjligt att tillföra balkonger. För att säkerställa detta görs en lämplighetsprövning, där tas byggnadens konstruktion i beaktande och man ser över väggtjocklek, fasadytan och hur balkongernas placering skulle påverka insynen i grannlägenheterna. Man ser även över att de

fönsteröppningar som finns i dagsläget lämpar sig att göra om till fönsterdörrar. Placering och utformning av balkonger måste göras med hänsyn till byggnadens utseende, så här finns många aspekter att ta i beaktande. På många äldre hus kan det finnas restriktioner kring tillbyggnation av balkonger ur kulturhistorisk synpunkt. Detta är framförallt mot gaturum, och innergårdar som syns från gatan, då detta har påverkan på stadsbilden som kan vara skyddad. I dessa fall är det väldigt
viktigt hur de tilltänkta balkongerna kommer att se ut och förväntas smälta samman med husets nuvarande karaktär. Varje fastighet är unik, och vi tar alltid fram en lösning som smälter in i den aktuella fastighetens nuvarande utseende. Vi skräddarsyr en lösning för det specifika objektet i fråga, och på senare år har vi fått bygglov för flera byggen av balkonger mot just gaturum. Vilket ställer extra höga krav på estetik och utformning.

Hittar du inte svaret du sökte?

Kontakta oss i formuläret nedan så återkommer vi.

4 + 9 =

Vill du bli kontaktad?

Oavsett om du är lägenhetsinnehavare eller styrelserepresentant så berättar vi gärna mer om möjligheterna att komplettera din fastighet med balkonger. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.