Stockholm: 010-200 77 03 Göteborg: 010-200 77 03 Malmö: 010-200 77 03

Så här går det till

1. Idén om en balkong

Att komplettera ert bostadshus med balkonger kan kännas som ett stort projekt, men faktum är att det inte behöver vara så svårt. Vi hjälper er från idé till slutbesiktning. Normalt startar med att någon eller några boende väcker intresse för att bygga balkonger. Föreningen kan med fördel bilda en “balkonggrupp” som får mandat av styrelsen att sköta ärendet fram till kontraktsskrivning. Balkonggruppen kontaktar Balcona och bokar ett första möte på plats. Balcona besiktigar fastigheten och skickar ett offertförslag om tänkbara storlekar, placeringar samt utförande.

2. Föreningsstämma

Innan man kan gå vidare krävs ett beslut av medlemmarna i föreningen. Omröstning sker normalt genom extra föreningsstämma. På stämman röstas om att ge föreningen rätt att bygga balkonger och fönsterdörrar på fasad. Kvalificerad majoritet skall erhållas för detta. Se föreningslagen samt föreningens stadgar. När föreningsstämman har röstat för balkongbygge så ger föreningen Balcona klartecken att gå vidare i processen. Fastigheten mäts, dokumenteras och bygglovshandlingar upprättas.

3. Bygglovsansökan

När ritningarna är klara skickas dessa till föreningen för granskning och godkännande. Då berörda parter är överens så skickar Balcona in ansökan om bygglov för balkong å föreningens vägnar.  Stadsbyggnadskontoret utser en handläggare som granskar ansökan. Vi kommunicerar fortlöpande med föreningen om bygglovets status och eventuella justeringar som behövs. När bygglovet har beviljats sker mätning individuellt för varje lägenhet, och en sammanställning innehållande kostnader och utförande för varje enskild lägenhet upprättas.

4. Installation

Innan arbetet kan starta så behöver Balcona tillgång till berörda arbetsområden och nycklar till fastigheten samt lägenheter. Entreprenadens längd varierar beroende på omfattning och kan utföras året runt. Arbetsmomenten utföres parallellt vilket innebär att alla lägenheter färdigställs ungefär samtidigt. Våra platsansvariga, montörer, snickare, elektriker samt rörmokare är rutinerade hantverkare med nödvändig kompetens för byggarbeten i kulturhistoriskt känsliga miljöer.

5. Tidsplanen

I tidsplanen anges vilken vecka som respektive arbetsmoment planeras att utföras. Arbetet påbörjas med montering av ställning, demontering av befintliga radiatorer och därefter följer håltagning för fönsterbröstning samt montering av nytt dörrparti. Insidan återställes med snickeri- och måleriarbeten. Infästningar för balkongerna monteras, utsida återställes och balkongerna monteras mot slutet av entreprenadtiden.

6. Slutbesiktning

När Balcona är färdiga med entreprenaden så besiktigar en oberoende besiktningsman det utförda arbetet. Efter godkänd slutbesiktning åtgärdas eventuella besiktningsnoteringar. Nu är entreprenaden formellt sett klar och balkongerna övergår i föreningens ägo och då återstår bara att börja njuta av de nya balkongerna.
Vill du bli kontaktad?

Oavsett om du är lägenhetsinnehavare eller styrelserepresentant så berättar vi gärna mer om möjligheterna att komplettera din fastighet med balkonger. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.