Stockholm: 010-200 77 03 Göteborg: 010-200 77 03 Malmö: 010-200 77 03

Bygglov för balkong i Stockholm

Innan man kan börja bygga en ny balkong på ett flerfamiljshus så är det en del förberedelser som behöver göras. Bland annat så måste man få ett beviljat bygglov och startbesked från kommunen. Det är många som drar sig från att ansöka om bygglov för balkong på egen hand och det är kanske inte så konstigt då processen kan upplevas som väldigt omständlig och krånglig. Det är en hel del olika steg som behöver gås igenom och de behöver genomföras på rätt sätt för att det ska bli beviljat. Efter en uppmätning så ska t.ex ett detaljerat ritningsarbete göras och efter det måste det upprättas en bygglovshandling med ansökningshandlingar. Det är lätt att gå vilse i djungeln när man ska göra en bygglovsansökan. Men vi på Balcona jobbar ständigt med att ansöka om bygglov för balkonger i Stockholm och andra områden i Sverige och hjälper dig hela vägen. Vi vet exakt hur processen fungerar och vad det är man behöver tänka på. När du anlitar oss behöver du inte göra mycket själv utan vi hjälper dig genom hela processen oavsett om det gäller en eller flera balkonger!

Balkong med svart räcke och grön balkongdörr

Hur lång tid tar det att få bygglov till balkong i Stockholm?

Beroende på hur komplicerat projektet är så kan detta variera en del, men det brukar i snitt ta mellan 6 och 14 veckor där det är handläggningstiden hos stadsbyggnadskontoren som tar längst tid. Att skaffa balkong till en befintlig fastighet kan oftast se väldigt krångligt ut med många steg som ska göras samt upprättande av handlingar för att få beviljat bygglov från kommunen. Men vi sköter allt och hjälper dig att ansöka om bygglov för balkong i Stockholm och är med dig genom hela processen till färdig balkong!

Hur vi på Balcona kan hjälpa dig med bygglov

Med stor erfarenhet inom bygglovsansökningar för balkonger till både bostadsrätt och andra fastigheter så vet vi exakt hur processen går till. Om du anlitar oss för att sköta ansökan så minskar du även risken för att den behöver revideras vilket spar både tid och pengar! Du kan därmed lägga din tid och energi på annat under tiden så löser vi bygglovsprocessen. Om du har några frågor eller funderingar kring hur vi på Balcona kan hjälpa dig att ansöka om bygglov för balkong i Stockholm så tveka inte att kontakta oss!

Vill du bli kontaktad?

Oavsett om du är lägenhetsinnehavare eller styrelserepresentant så berättar vi gärna mer om möjligheterna att komplettera din fastighet med balkonger. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.