Stockholm: 010-200 77 03 Göteborg: 010-200 77 03 Malmö: 010-200 77 03

Bygglov för balkong i Göteborg

Det är vissa saker man behöver förbereda innan man kan påbörja byggnation av en ny balkong. En av dessa saker är att man måste få ett beviljat bygglov samt startbesked från kommunen. Detta är en process som många drar sig från då det kan vara ganska komplicerat och omständligt. När man ansöker om bygglov så är det många steg som behöver tas och genomföras på rätt sätt för att det ska bli beviljat av kommunen. Efter man har gjort en uppmätning så ska det bland annat föras ett detaljerat ritningsarbete och efter det så måste man upprätta en bygglovshandling med ansökningshandlingar. Det kan låta överväldigande, men vi på Balcona är här för att hjälpa dig genom hela processen att skaffa bygglov för balkong i Göteborg utan att du behöver lägga massor av energi på det! Vi har byggt balkonger och skapat bygglovshandlingar i många år och känner till hur processen går till oavsett om det gäller en eller flera balkonger.

Balkong med svart räcke och grön balkongdörr

Hur lång tid tar det att få bygglov till balkong i Göteborg?

Det är svårt att säga exakt hur lång tid detta kan ta då det kan variera en del beroende på hur komplicerat projektet är, men i snitt brukar det ta ungefär 6 till 14 veckor där handläggningstiden hos stadsbyggnadskontoren tar upp största delen av tiden. Det kan verka krångligt att skaffa balkong till befintlig fastighet då det är många steg som behöver tas samt upprättande av handlingar för att få beviljat bygglov. Vi på Balcona sköter allt och hjälper dig att ansöka om bygglov för balkong i Göteborg med omnejd utan att du behöver anstränga dig!

Hur kan vi hjälpa dig med bygglov?

På Balcona har vi många års erfarenhet av just bygglovsansökningar för alla typer av balkonger vilket gör att vi vet exakt hur processen går till. En fördel när du anlitar oss är att förutom att du slipper sköta allt pappersarbete så minskar du även risken för att ansökan behöver revideras vilket spar både tid och pengar! Vi hjälper dig genom hela processen från bygglovsansökan till färdig balkong så du kan fokusera på annat istället. Om du har frågor kring hur vi på Balcona kan hjälpa dig med ansökan av bygglov till balkong i Göteborg så tveka inte att kontakta oss!

Vill du bli kontaktad?

Oavsett om du är lägenhetsinnehavare eller styrelserepresentant så berättar vi gärna mer om möjligheterna att komplettera din fastighet med balkonger. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.